Maklumat Kursus
Nama Kursus : KURSUS TATACARA PEROLEHAN SECARA TENDER/SEBUTHARGA BAGI BEKALAN, PERKHIDMATAN DAN KERJA BIL. 2/2022 2/2022 Kod Kursus :
Tarikh : 25/11/2022-27/11/2022 Tempoh : 3 Hari
Kumpulan Sasaran : PEGAWAI DAN KAKITANGAN JAIS YANG TERLIBAT DENGAN SECARA LANGSUNG BERKAITAN TUGAS-TUGAS PEROLEHAN Pusat Latihan : Pusat Latihan Pengurusan Am
Pegawai Penyelaras: EN. MOHAMMAD AFFIQ AQMAL BIN ZULKIFLI Tempat : ILDAS