Maklumat Kursus
Nama Kursus : KURSUS TATACARA PEROLEHAN SECARA SEBUTHARGA BAGI BEKALAN, PERKHIDMATAN DAN KERJA 2 Kod Kursus : 05/005/11
Tarikh : 19/10/2022-21/10/2022 Tempoh : 2 HARI Hari
Kumpulan Sasaran : PEGAWAI PEROLEHAN, BAHAGIAN DAN DAERAH Pusat Latihan : Pusat Latihan Pengurusan Am
Pegawai Penyelaras: USTAZ SHAMSUL KHAIR BIN BAHRO Tempat : DEWAN MELATI, ILDAS