Maklumat Kursus
Nama Kursus : TAKLIMAT PELAKSANAAN PENILAIAN SASARAN KERJA TAHUNAN DAN LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN 3 Kod Kursus : 05/005/175
Tarikh : 14/09/2022-14/09/2022 Tempoh : 1 HARI Hari
Kumpulan Sasaran : PEGAWAI DAN KAKITANGAN JAIS Pusat Latihan : Pusat Latihan Pengurusan Am
Pegawai Penyelaras: USTAZ SHAMSUL KHAIR BIN BAHRO Tempat : DEWAN MUZAKARAH, MASJID NEGERI, SHAH ALAM