Maklumat Kursus
Nama Kursus : KURSUS JURU AUDIT 3 Kod Kursus : 05/005/03
Tarikh : 21/09/2022-23/09/2022 Tempoh : 3 HARI Hari
Kumpulan Sasaran : PEGAWAI AUDIT Pusat Latihan : Pusat Latihan Pengurusan Am
Pegawai Penyelaras: USTAZ SHAMSUL KHAIR BIN BAHRO Tempat : DEWAN MELATI, ILDAS